सु ??? विचार

१)  चांगल्यात चांगली आणि वाइटात वाईट गोष्ट - माणसाची विचारशक्ति 
२)  काळ - अखंड, अनंत आणि अजिंक्य, what else can be....!!!

No comments:

Post a Comment