टाइमपास

१. लोगों को तैरता देख, हमने भी सीखना चाहा...

    लोगों को तैरता देख, हमने भी सीखना चाहा...

    .

    .

    मगर क्या करे हमारे लिए तालाब ही ना मिला......


२. इतना भी मसरुफ न रहाकर ए जालीम...

    इतना भी मसरुफ न रहाकर ए जालीम...

   .

   .

   के लोग फकत तेरे लिये मसरुफ हो जाये !!!

इडंबन


असावा सुंदर टीव्हीचा सेट,
बघताच मनात तो भरावा थेट

काळे काळे चौकोनी रिमोट लहान
वापरायला नको मला डोक्याला ताण
स्पीकर्सचा आवाज़ असो भारदस्त
कोपऱ्यात टीव्हीला शोभुन दिसतील मस्त

रियालिटी शो चा, नसे भडीमार
न्यूज़च्यानेल्स चा, नको त्याला भार
आईच्या मालीकांचा नसावा भड़का
कार्टून्सचा असावा कायम तड़का.

अशाया टीव्हीला असो एक बॅटरी
लाईट कधी जाईल नसे तिची खात्री
पहायचा टीव्ही, आहे माझा छंद,
टीव्ही म्हणुन कधी पडू नये बंद

किती किती सुंदर टीव्हीचा सेट
बघताच मनात तो भरावा थेट

कोपरा

ओळखा पाहु मी आहे तरी कोण?

जिथे विश्वची एकच खोली,
अडगळीसाठी लागते माझीच बोली.


जिथे असतो रंग महाल,
सुंदर वस्तुंची शोभा वाढवुन, करतो मी कमाल.


दोन पाखरे, दोन पाखरे पड़तात जेव्हा प्रेमात,
स्वच्छंद विहार करताना असतात माझ्या शोधात.

दारू, जुगार आदि व्यसन, करणारे असतात लोक,
माझ्यापाशी येउन, पूर्ण करतात अपला शौक.

खाज़गी चर्चा करणारे माझ्यापाशी येतात सज्जन,
कटकारस्थाने करणारे मागे रहात नाहित दुर्जन.

लपंडाव, लपंडाव खेळता खेळता लहानपणी,
माझ्या जवळ द्डुन बस्तात कोणी कोणी.

ज्याला वाटे झाले अपूले जीवन आता जगुन,
त्रास नको कोणला म्हणुन रहातो माझ्या जवळ पड़ून.

असा मी आहे सर्वाँचाच लाडका,
नाही मी कोणाचाही, कोणाचाही दोडका....

ओळखा पाहु मी आहे तरी कोण?