बेडसे लेण्या....

          बरेच दिवस बेडसे लेणी पाहुन येण्याचे मनात होते पण योग जुळुन येत नव्हता. मित्राला शनिवारी फोन करुन विचारलं तर तो चालेल म्हणाला आणि अखेर या रविवारी तो (योग) आला. लेणी जवळच असल्यामुळे भल्या पहाटे उठुन जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. असो सकाळी ९.०० ला घरुन निघालो आणि ९.४५ ला आम्ही लेणीच्या पायथ्याशी होतो.

वर चढुन जाण्यासाठी पुरातत्व खात्याने साधारण दहा वर्षापुर्वी नीट नेट्क्या पायर्‍या केलेल्या आहेत आणि त्या अजुनही शाबुत आहेत......

फार काही दमणुक न होता १५ मिनीटात वर पोहोचलो. हि लेणी तशी फार काही कार्ल्या भाज्या सारखी प्रसिद्ध नसल्यामुळे इथे गर्दी अजिबात नसते. शांत आणि प्रसन्न वातावरण. वर चढताना आणखी एक व्यक्ती लेणी पाशी आहे हे कळत होते. वर पोहोचताच क्षणी त्यांनी थांबवलं आणि पोलीसी स्टाईल मधे प्रश्न केला "कुठुन आलात ??" उगाच माज दाखवतोय अस वाटुन मि पण मग त्याच माजाने जाता जाता त्याच्या कडे न बघता उत्तर दिलं आणि पुढे निघुन गेलो. आमच्या पाठोपाठ तोही आला आणि त्याने काहीही न विचारता जरा नरमाईनेच लेणी बद्द्ल, तिच्या इतिहासा बद्द्ल एकदम नीट सांगितलं. त्यात या लेण्या साधारण २२०० वर्षा पुर्वीच्या आहेत अशी माहिती मिळाली. बोलता बोलता कळलं कि त्यांना पुरातत्व खात्याने देखभाली साठी नेमलं आहे. असो

या स्तुपाचं काम बहुतेक अर्धवट सोडुन दिलं आहे..

लेणी प्रवेशाला रांगोळी सारखं नक्षी काम.. थोडं खराब झालं आहे.

लेणीतील खांब..

असे चार खांब आहेत. चारही खांबांना बुंध्याला माठाचा आकार आहे आणि सगळ्यात वर हत्ती, घोडे, बैल आणि त्यावर बसलेले स्त्री पुरुष असं कोरिव काम आहे.

माठाचा आकार.

पिंपळाच्या पानाचा आकार.

लेणी पुर्वाभिमुख आहे. त्यामुळे सकाळी लवकर गेलं तर या वरील भागातुन सुर्याची किरणे स्तुपावर पडलेली पहायला मिळतात.हि दगडी खिडकी.

आत जाताना चोकटी वरचं नक्षीकाम. एक पाकळी दोन फुलांसाठी.

स्तुप
मधल्या दोन खांबाच्या वरच्या भागाचा आतुन काढलेला फोटु.

खांबाचा वरचा भाग

ब्राम्ही लिपी तील शिलालेख: "सामाधानिका नावाच्या राणीने पाण्याच्या टाक्या बांधल्या "

ध्यान करण्यासाठी बांधलेल्य चौदा खोल्या

खोली बाहेरील नक्षीकाम.

साधारण तास दीड तास हे सगळं पाहुन अम्हि परतीच्या वाटेला लागलो.