नशीब

नशीब नशीब म्हणजे नशिबच असतं
प्रत्येकाचं वॅरीड आणि वेगळं असतं

कोणासाठी मऊ मऊ गादी आणि बेड असतं
तर कोणासाठी कळकटलेलं फाटक घोंगड असतं
कोणासाठी त्यातही सुखाची शांत झोप असतं
तर कोणासाठी शांत झोप म्हणजे फक्त स्वप्नं असतं

कोणासाठी शाही पुलाव आणि बटर रोटी  पनीर असतं
तर कोणासाठी गाडी वरचा वडापाव अन भजी असतं
कोणी तेच खाऊन रोजच्या रोज पोट भरत असतं
तर कोणाचं सगळं असून सुद्धा उदर रिकामंच असतं

कोणासाठी आदिदास, रिबॉक, नाईके दिमतीला असतं
तर कोणासाठी कायम ठिगळ म्हणजेच वस्त्र असतं
कोणी ठिगळांनी  अंग झाकण्यासाठी धडपडत असतं
तर कोणी ब्रॅंडेड वापरून  प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्नात  असतं

नशिबा बद्दल कितीही लिहिलं तरी कमीच असतं
कारण, नशीब नशीब म्हणजे नशिबच असतं
प्रत्येकाचं वॅरीड आणि वेगळं असतं

No comments:

Post a Comment